Parlamentul European adoptă o reformă majoră a transportului rutier

Pachet Mobilitate

 Parlamentul European adoptă o reformă majoră a transportului rutier

După trei ani de negocieri intense, Parlamentul European adopta regulile revizuite pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale șoferilor și pentru a opri denaturarea concurenței în transportul rutier.

Eurodeputații au aprobat miercuri seara toate cele trei acte legislative, fără amendamente, în forma adoptată de miniștrii Uniunii Europene în aprilie 2020. Acordul politic cu Consiliul a fost încheiat în decembrie 2019.

Reguli noi in transportul rutier european

Regulile revizuite referitoare la detașarea șoferilor, perioadele conducere și de repaus și o mai bună aplicare a normelor de cabotaj au scopul de a pune capăt denaturării concurenței în domeniu și de a oferi condiții mai bune pentru odihna șoferilor.

Noile reguli asigură condiții de odihnă mai bune pentru șoferi și le permite să petreacă mai mult timp acasă. Perioada de odihnă obligatorie de la sfârșitul săptămânii nu poate să fie petrecută în cabina camionului.

Tahografele vehiculelor vor fi folosite pentru a înregistra trecerea unei frontiere, ajutând astfel la combaterea fraudei. Va exista o „perioadă de așteptare” de patru zile înainte de a putea efectua noi operațiuni de cabotaj în aceeași țară, cu același vehicul.

Noile reguli impun camioanelor să se întoarcă la centrul operațional al firmei la fiecare opt săptămâni.

Regulile privind detașarea șoferilor se vor aplica cabotajului și operațiunilor de transport transfrontalier, cu excepția tranzitului. Vor fi exceptate si operațiunile bilaterale cu două activități suplimentare de încărcare și/sau descărcare.

Regulile adoptate vor intra în vigoare după ce sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în săptămânile ce urmează.

Regulile referitoare la detașare se vor aplica la 18 luni de la intrarea în vigoare a legislației. Regulile referitoare la timpul de odihnă, inclusiv la întoarcerea șoferilor, se vor aplica la 20 de zile după publicarea legislației.

SursaȘ Parlamentul European/Comunicate de presa

Adaugati comentariu