HOTĂRÂRE nr. 56 din 04.12.2020

HOTĂRÂRE nr. 56

HOTĂRÂRE nr. 56 din 04.12.2020
privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se
instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și
stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru în contextul pandemiei de
COVID-19

HOTĂRÂRE:
Art.1 Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru
care se instituie măsura carantinării asupra persoanelor care sosesc în România din
acestea, prevăzută în anexă.
Art.2
(1) Se propune reluarea activității piețelor agroalimentare organizate în
spații închise.
(2) În vederea limitării răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea și
desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a celor volante, se realizează în
condițiile stabilite prin ordin comun al Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, al Ministrului Sănătății și al președintelui Autorității Naționale SanitarVeterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Art.3 Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/21.07.2020
privind constatarea pandemiei de COVID-19 și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate
pentru protecția populației, se completează la art. 3, cu două noi alineate (5) și (6) astfel:

(5) De asemenea, sunt exceptate de la măsura instituită potrivit prevederilor art.
2, persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în
ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente medicale sau prin
verificarea bazei de date Corona-forms și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data
confirmării până la intrarea în țară”.

(6) Sunt exceptate de la măsura carantinării instituită în conformitate cu
prevederile legii 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății
publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, persoanele care au avut contact cu un
caz confirmat pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, dacă se dovedește prin
documente medicale sau prin verificarea bazei de date Corona-forms, că acestea au avut
cel puțin un test pozitiv în ultimele 90 de zile anterioare producerii contactului și au trecut
cel puțin 14 zile de la data primului test pozitiv și până la data contactului”.

HOTĂRÂRE nr. 56 din 04.12.2020

Art.4
(1) Se propune permiterea circulației membrilor birourilor electorale, a
personalului tehnic-auxiliar al acestora, a candidaților, a persoanelor acreditate și a
oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum și a persoanelor care le
asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile electorale de
circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, fără restricții, în toate localitățile, în perioada
06.12.2020 ora 2300 – 07.12.2020 ora 0500
.
(2) La nivelul național, se propune ca circulația persoanelor să fie permisă în
perioada 06.12.2020 ora 0500 – 07.12.2020 ora 0100, fără restricții și fără prezentarea
documentelor doveditoare ale motivului deplasării.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național
de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte
administrative ale conducătorilor acestora.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Adaugati comentariu