HOTĂRÂRE nr. 50 din 26.10.2020

HOTĂRÂRE

HOTĂRÂRE nr. 50 din 26.10.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și clarificarea
unor aspecte referitoare la aplicarea prevederilor HG nr. 856 din 14.10.2020 privind
prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Având în vedere evoluția epidemiologică pe teritoriul României până la data de
25.10.2020,
luând în considerare persistența unui număr crescut de persoane infectate pe
teritoriul național, precum și apariția zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate,
aspecte care generează o presiune constantă asupra capacității de gestionare a unităților
administrativ – teritoriale și a sistemului sanitar,
în contextul necesității de creare a condițiilor socio – economice necesare relansării
graduale a economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat la
nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) și art. 81 din OUG. nr. 21/2004
privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată,
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc epidemiologic
şi biologic, art. 9 alin. 1, art. 32 alin. 2, art. 37, art. 41, art. 42 alin. 1, art. 43 alin. 1, art. 44
alin. 2 și 3, art. 45 alin. 1 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța
de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.
94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru
Situaţii Speciale de Urgenţă,

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă lista țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se
instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea,
prevăzută în anexă la prezenta.
Art. 2 Instituirea restricțiilor referitoare la persoanele care sosesc din anumite zone
sau țări cu risc epidemiologic ridicat se aplică după 24 ore de la data aprobării hotărârii
prin care acestea sunt stabilite, iar ridicarea acestora se realizează începând cu data
emiterii hotărârii.
Art. 3 În localitățile sau județele în care portul măștii de protecție este obligatoriu
în spațiile deschise, este permisă înlăturarea acesteia pentru perioade scurte de timp în
vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau băuturi în afara teraselor, cât și
pentru desfășurarea activităților sportive individuale sau altor asemenea activități, doar
dacă persoanele sunt în afara zonelor de trafic pietonal și la minim 2 metri față de alte
persoane.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național
de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte
administrative ale conducătorilor acestora.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Adaugati comentariu