HOTĂRÂRE nr. 4 din 18.01.2021

HOTĂRÂRE nr. 4 din 18.01.2021

HOTĂRÂRE nr. 4 din 18.01.2021

privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care
se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din
acestea și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de
COVID-19

Art.1 – Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat
pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România
din acestea, prevăzută în anexa la prezenta.

Art.2 – (1) Sunt exceptate de la măsura carantinei aplicabilă persoanelor care
sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat sau persoanelor
contact direct ale unei persoane confirmate, acele persoane care au efectuat vaccinul
împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv cea de a 2-a doză și pentru care au trecut
cel puțin 10 zile de la administrarea celei de a 2-a doză până la data contactului direct
sau până la data intrării în România.
(2) Dovada efectuării vaccinului, inclusiv data administrării celei de a
2-a doză se va realiza prin intermediul documentului emis de unitatea sanitară care
l-a administrat, din România sau din afara țării.

Art.3 – (1) Persoanelor care sosesc în România din Regatul Unit al Marii Britanii
și Irlandei de Nord li se aplică excepțiile de la măsura carantinei prevăzute în HCNSU
nr. 1/2021 cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute la art.
3 alin. (5) din HCNSU nr. 36/2020 cu modificările și completările ulterioare, dar nu
le sunt aplicabile excepțiile prevăzute la art. 3 alin. (2) și (3) din HCNSU nr. 36/2020
cu modificările și completările ulterioare.
(2) Suspendarea temporară a măsurii carantinei prevăzute la art. 5 din
HCNSU nr. 36/2020 cu modificările și completările ulterioare se aplică și persoanelor
care sosesc în România din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
(3) Pentru persoanele sosite din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei
de Nord cărora le sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (5) din HCNSU nr. 36/2020
și cele ale art. 2 din prezenta hotărâre, nu este necesară prezentarea unui test
negativ pentru SARS-CoV-2 la momentul intrării pe teritoriul României.

Art.4 – Pentru persoanele contact direct al persoanelor confirmate cu virusul
SARS-CoV-2, măsura carantinei se poate ridica în a 10-a zi, dacă efectuează un test
pentru SARS-CoV-2 în a 8-a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu
prezintă simptomatologie specifică.
Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin
ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

Citeste si

HOTĂRÂRE nr. 3 din 11.01.2021

HOTĂRÂRE nr. 4 din 18.01.2021

Adaugati comentariu